Nevyhovujúce vianočné darčeky môžete zadarmo vrátiť až do 31. 1. 2024 Navštívte náš vianočný pop-up | 28. 11. – 17. 12. | BOMMA Atelier | Praha U objednávok do 17. 12. (včetně) garantujeme doručenie do Štedrého dňa. Nevyhovujúce vianočné darčeky môžete zadarmo vrátiť až do 31. 1. 2024 Navštívte náš vianočný pop-up | 28. 11. – 17. 12. | BOMMA Atelier | Praha U objednávok do 17. 12. (včetně) garantujeme doručenie do Štedrého dňa. Nevyhovujúce vianočné darčeky môžete zadarmo vrátiť až do 31. 1. 2024 Navštívte náš vianočný pop-up | 28. 11. – 17. 12. | BOMMA Atelier | Praha U objednávok do 17. 12. (včetně) garantujeme doručenie do Štedrého dňa. Nevyhovujúce vianočné darčeky môžete zadarmo vrátiť až do 31. 1. 2024 Navštívte náš vianočný pop-up | 28. 11. – 17. 12. | BOMMA Atelier | Praha U objednávok do 17. 12. (včetně) garantujeme doručenie do Štedrého dňa.
en

Mimosúdne vybavovanie sťažností

Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@lejaan.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti Zákazníka zašle Predávajúci Zákazníkovi v súlade s týmito VOP. Prípadné spory medzi predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad:

Slovenská obchodná inšpekcia
Bajkalská 21A
827 99 Bratislava 27
Email: adr@soi.sk
Web: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Spotrebiteľ môže využiť aj online platformu zriadenú Európskou komisiou na nasledujúcej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu